My Email addres: Farzad.Mostafavi@live.com
***لطفا با ارسال نظرات خود در هرچه بهتر شدن مطالب این وبلاگ بنده را راهنمایی فرمایید***هرگونه کپی مطالب از این وبلاگ مجاز می باشد*** با تشکر از بازدید شما
آدرس جدید و بدون فیلتر وبلاگ به همراه کلیه مطالب قبلی http://farzadmostafavi.blog.com

Dimension Styleدستور
برای تغییرات در اندازه گذاری و تعریف یک اندازه جدید از این دستور استفاده می‏شود.
طریقه فعال نمودن:
1- نوشتن Dst در خط فرمان
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension
3- انتخاب این دستور از منوی تصویری
بعد از اجرای دستور پنجره Dimension Style Manager ظاهر می‏شود.
در قسمت Styles نوع اندازه‏های ایجاد شده نشان داده می‏شود.
در قسمت List می‏توانیم انتخاب کنیم که همه‏ی اندازه‏های ایجاد شده نمایش داده شوند یا فقط آنهایی که مورد استفاده قرار گرفته‏اند.
در قسمت سمت راست این پنجره تعدادی گزینه وجود دارد که به توضیح آنها می‏پردازم.
Set current
این گزینه برای فعال کردن اندازه در قسمت Styles انتخاب شده به کار می‏رود. برای این‏کار نیز می‏توانید بر روی اندازه مورد‏نظر دوبار کلیک کنید.
New
با انتخاب این گزینه پنجره Create New Dimesion Style باز می‏شود.
New Style Name
می‏توانیم نام اندازه گذاری جدید را انتخاب کنیم.
Start With
در این قسمت می‏توانیم اندازه گذاری جدید را بر طبق اندازه گذاری‏های قبل انتخاب کنیم.
User For
می‏توانیم انتخاب کنیم که اندازه جدید در چه قسمت‏هایی از اندازه گذاری کاربرد داشته باشد.
با زدن دکمه Continue وارد پنجره تغییرات می‏شویم که بعدن آن‏را توضیح می‏دهم.
Override
با انتخاب این گزینه وارد پنجره تغییرات می‏شویم که بعدن آن‏را توضیح خواهم داد.
Compare
با انتخاب این گزینه می‏توانیم یک مقایسه بین نوع اندازه‏های انتخابی داشته باشیم.
Modify
بعد از انتخاب این گزینه پنجره Modify Dimension Style باز می‏شود که می‏توانیم تمام تغییرات یک اندازه گذاری جدید را در آن وارد کنیم.
این پنجره دارای هفت منو می‏باشد که به ترتیب آنها را توضیح می‏دهم
منوی Lines
در این منو می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به خطوط اندازه گذاری را وارد کنیم.
این منو دارای دو قسمت می‏باشد:
Dimension Lines
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به خط زیر اندازه را وارد کنیم. تغییراتی مانند: رنگ خط زیر اندازه (Color) ، نوع خط (Linetype) ، ضخامت خط (Lineweight) ، فاصله اندازه بالا یا پایین با خط اندازه (Baseline spacing) و نمایش هر کدام از فلشها به دلخواه (Suppress)
Extension Line
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به خطوط ممتد اندازه (خطوطی که شکل را به خط زیر اندازه متصل می‏کنند) را وارد کنیم.
تغییراتی مانند: رنگ اندازه (Color) ، نوع خط هر کدام از خطوط (Linetype ext line 1,2) ، ضخامت خط (Lineweight) ، نمایش هر کدام از خطوط به دلخواه (Suppress) ، می‏توانید تعیین کنید که اندازه‏ای که بعد از فلشها است چقدر باشد dim line) (Extend beyond ، تعیین مقدار فاصله خط اندازه از شکل (Offset from origin) ، تعیین یک عدد ثابت به عنوان خط اندازه (Fixed length extension lines)

منوی Symbols and Arrows در اتوکد
در این قسمت تمام تغییرات مربوط به علامت‏ها و فلش‏ها وارد می‏کنیم.
این منو دارای 4 قسمت می‏باشد:
Arrowheads
دراین قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به فلشها را اعمال کنیم.
تغییراتی مانند: تغییر نوع فلش ابتدایی (First) ، تغییر نوع فلش انتهایی (Second) ، تغییر نوع فلش راهنما (Leader) ، مقدار اندازه فلش (Leader)
Center Markدر این قسمت تغییراتی مربوط به خطوط مرکز دایره‏ها اعمال می‏کنیم. تغییراتی مانند: خطوط مرکز دایره که با دستور Center Mark ایجاد می‏کنیم را می‏توانیم تغییر دهیم که به صورت علامت به علاوه (Center Mark) یا به صورت خطوط عمود بر هم (Line) باشد. اگر None انتخاب شود بعد از انتخاب این دستور هیچ عملی صورت نمی‏گیرد.
Arc Length Symbolدر این قسمت می‏توانیم نماد اندازه کمان را که با دستور Arc Length ایجاد می‏کنیم تغییر دهیم. می‏توانیم تعیین کنیم که نماد کمان قبل از اندازه کمان قرار گیرد (Preceding dimension text) یا در بالای آن (Above dimension text) یا هیچ علامتی (None) نداشته باشد.
Radius Dimension jog
در این قسمت زاویه شکستگی خط اندازه که با دستور Jogged ایجاد می‏شود را تعیین می‏کنیم.

منوی Text در اتوکد
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به نوشته‏های اندازه را تغییر دهیم.
این منو دارای 3 قسمت می‏باشد:
Text appearance
در این قسمت می‏توانیم تمام تغییرات مربوط به نوشته اندازه‏ها را تغییر دهیم. تغییراتی مانند: نوع متن موردنظر (Text style) ، رنگ متن (Text color)، رنگ پشت متن (Fill color) ، ارتفاع متن (Text height)
Text placement
در این قسمت می‏توانیم تعیین کنیم که نوشته اندازه‏ها به صورت عمودی و افقی در چه جایی از خطوط اندازه قرار گیرند.
همین طور می‏توانیم مقدار فاصله بین متن اندازه و خط اندازه را تعیین کنیم.
Text alignment
در این قسمت می‏توانیم تعیین کنیم که نوشته اندازه‏ها به صورت افقی (Horizontal) ، مطابق با خط اندازه (Align with dimension line) و یا به صورت استاندارد (ISO standard) باشد.

No comments:

Post a Comment