My Email addres: Farzad.Mostafavi@live.com
***لطفا با ارسال نظرات خود در هرچه بهتر شدن مطالب این وبلاگ بنده را راهنمایی فرمایید***هرگونه کپی مطالب از این وبلاگ مجاز می باشد*** با تشکر از بازدید شما
آدرس جدید و بدون فیلتر وبلاگ به همراه کلیه مطالب قبلی http://farzadmostafavi.blog.com

دستورات محیطی و ابزارهای نمایشی اتوکد 2007


List
این دستور اطلاعات کاملی از موضوع انتخاب شده به شما می‏دهد.
مثلن اگر یک خط را انتخاب کنید محل مختصات این خط ، طول خط ، لایه‏ای که خط در آن قرار دارد و ... را به شما می‏دهد.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Li در خط فرمان
انتخاب این دستور از منوی آبشاری Tools ، زیر گروه inquiry

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید:
Select objects: موضوع را انتخاب کنید.
بعد از انتخاب موضوع کلید اینتر را بزنید. صفحه‏ای که ظاهر می‏شود همان خط فرمان است که اطلاعاتی در مورد موضوع انتخاب شده به شما می‏دهد.

Viewres
در بعضی نقشه‏ها می‏بینیم که یک کمان یا دایره به صورت شکسته شکسته نشان داده می‏شود. برای برطرف شدن این مسئله از این دستور استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Viewres در خط فرمان

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید:
Do you want fast zooms? [Yes/No] : آیا شما می‏خواهید بزرگ‏نمایی شما سریع باشد.
با انتخاب Yes به قسمت بعدی می‏رویم.
Enter circle zoom percent (1-20000) <1000>: درصد بزرگ‏نمایی دایره را انتخاب کنید.
در اینجا بهتر است عدد 20000 را انتخاب کنید.
Area
برای به دست آوردن مساحت و محیط یک شکل یا یک محدوده از این دستور استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Area در خط فرمان
انتخاب این دستور از منوی آبشاری Tools ، زیر گروه inquiry

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید:
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: اولین گوشه مورد نظر را انتخاب کنید.

Object
اگر فقط یک موضوع داشته باشیم با انتخاب این گزینه می‏توانیم آن موضوع را انتخاب کنیم.
نکته: برای انتخاب موضوع مورد نظر ، موضوع حتمن باید به صورت یک‏پارچه باشد.


Add
اگر موضوع‏های مختلفی برای انتخاب داشته باشیم و بخواهیم مساحت تمام آن موضوع‏ها را به صورت یک واحد به ما بدهد ، از این گزینه استفاده می‏کنیم.
بعد از انتخاب این گزینه ، گزینه Object را انتخاب می‏کنیم و بعد تمام موضوع‏هایی که در نظر داریم را انتخاب می‏کنیم.

Subtract
اگر بخواهیم مساحت یک شکل را از یک شکل دیگر کم کنیم از این گزینه استفاده می‏کنیم.
بعد از انتخاب این گزینه ، گزینه Object را انتخاب می‏کنیم و بعد تمام موضوع‏هایی که در نظر داریم را انتخاب می‏کنیم.

Drawing Limits
برای تعیین کردن محدوده ترسیم از این دستور استفاده می‏شود.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Limits در خط فرمان
انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format

بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
گوشه پایین سمت چپ را مشخص کنید. در اینجا می‏توانید با انتخاب گزینه ON و OFF این دستور را به صورت روشن یا خاموش درآوریم.
Specify upper right corner <401.2405,283.3969>:
گوشه بالا سمت راست را مشخص کنید.

Units
برای تغییر واحد ترسیم و تعیین تعداد اعشار اعدادی که در خط فرمان وارد می‏کنیم از این دستور استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Ddunits در خط فرمان
انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format

بعد از فعال شدن این دستور پنجره Drawing Units باز می‏شود که به توضیح آن می‏پردازم.

قسمت Length
در این قسمت می‏توانیم نوع اندازه خطوط و تعداد اعشار را تعیین کنیم. مثلن با انتخاب گزینه Engineering تمام نوشته‏های ما به صورت نوشته‏های فنی و مهندسی تغییر می‏کند.

قسمت Angle
در این قسمت می‏توانیم نوع درجه بندی و همچنین تعداد اعشار را تعیین کنیم.

قسمت Insertion scale
در این قسمت می‏توانیم نوع واحد را انتخاب کنیم.
Purge (خانه تکانی فایل)
در بعضی مواقع حجم فایل ترسیمی ما زیاد می‏شود و باعث کند شدن ترسیم می‏شود. علت این مسئله وجود لایه‏ها و موارد مختلف اضافی است که استفاده نمی‏شوند ولی در آن فایل وجود دارند. برای از بین بردن این موارد اضافی از این دستور استفاده می‏کنیم.

نحوه فعال نمودن:
نوشتن Pu در خط فرمان
انتخاب این دستور از منوی آبشاری File و زیر گروه Drawing Utilities

بعد از فعال شدن این دستور پنجره‏ Purge باز می‏شود که با زدن دکمه Purge All تمام موارد اضافی را پاک می‏کند.

دستورات نمایشی


دستوراتی هستند که برای نمایش هر چه بهتر یک شکل ترسیمی به کار می‏بریم.

Zoom

برای زوم در یک صفحه ترسیمی به کار می‏رود.

طریقه فعال نمودن:
1- نوشتن Z در خط فرمان
2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری View

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] :
گوشه پنجره زوم را تعیین کنید ، یک مقیاس وارد کنید

All
محدوده‏ای (Limits) را که تعریف کرده‏اید و هم‏چنین تمام چیزهایی را که ترسیم کرده‏اید را نمایش می‏دهد.

Center
با انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز و وارد کردن یک عدد به عنوان مقیاس زوم و یا انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز و انتخاب دو نقطه محدوده زوم را مشخص می‏کنیم.

Extents
تمام چیزهایی را که در آن صفحه ترسیم کرده‏اید را نمایش می‏دهد.

Previous
با انتخاب این گزینه ، به آخرین محدوده زوم که انجام داده‏ایم برمی‏گردیم.

Scale
با وارد کردن یک عدد صفحه ترسیمی به همان مقیاس بزرگ یا کوچک می‏شود. دقت داشته باشید که با وارد کردن اعداد کمتر از یک وسعت صفحه ترسیمی بزرگتر و شکل ترسیمی کوچک‏تر می‏شود.

Window
با انتخاب این گزینه دو گوشه از یک پنجره فرضی را انتخاب می‏کنیم و هر چیزی که در داخل این پنجره باشد نزدیک می‏شود.

Object
با انتخاب یک موضوع ، زوم نسبت به آن موضوع انجام می‏شود.

نکته: با عقب و جلو کردن کلید وسط موس (Scroll) نیز می‏توانیم عمل زوم را انجام دهیم.

Pan

برای جابه‏جا کردن صفحه از این دستور استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:
1- نوشتن P در خط فرمان
2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری View

بعد از فعال نمودن ، کرسر به شکل یک دست در می‏آید. با نگه‏داشتن کلید چپ موس و تکان دادن آن به اطراف صفحه حرکت کرده و به نقطه‏ای که می‏خواهیم می‏رود.

نکته:با نگه داشتن کلید وسط موس (Scroll) و تکان دادن آن به اطراف صفحه حرکت کرده و به نقطه‏ای که می‏خواهیم می‏رود.
پنجره تغییرات (Properties)
در این پنجره می‏توانیم مشخصات کاملی از موضوع انتخاب شده را مشاهده کنیم.
در این پنجره بعضی از گزینه‏ها قابل تغییر و بعضی دیگر ثابت هستند.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Pr در خط فرمان
انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify

گزینه‏های این پنجره طبق موضوع انتخاب شده تغییر می‏کند.
پرینت گرفتن از نقشه
برای چاپ نقشه بر روی کاغذ در اندازه‏های مختلف از این دستور استفاده می‏شود.

طریقه فعال نمودن:
نوشتن Print در خط فرمان
استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+P
انتخاب گزینه Plot از منوی آبشاری File

بعد از وارد کردن دستور پنجره Plot-Model باز می‏شود ، که به توضیح این پنجره می‏پردازم:

قسمت plot style table (pen assignments)
برای تعیین نوع قلم برای چاپ کردن روی کاغذ می‏توانیم گزینه‏ مورد نظر را برای تعیین نوع قلم به کار ببریم.
چند نوع قلم برای انتخاب به صورت پیش فرض در منوی آبشاری این قسمت وجود دارد که هر کدام تعاریف مختلفی از نوع قلم دارند که می‏توانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم و خودمان به تعریف نوع قلم بپردازیم.
مثلن گزینه acad.ctb را انتخاب کنید. حال بر روی دکمه‏ای که عکس یک مداد روی آن است کلیک کنید.
در این قسمت می‏توانیم به تعریف نوع خط ، اندازه خط ، رنگ خط و ... از طریق رنگ‏ها بپردازیم.

قسمت Shaded viewport option
منوی آبشاری Shade plot بیشتر برای چاپ کردن نقشه‏های سه بعدی کاربرد دارد. پیشنهاد می کنم گزینه این قسمت برای نقشه‏های دو بعدی ، As displayed باشد.
منوی آبشاری Quality برای تغییر در کیفیت چاپ استفاده می‏شود. پیشنهاد می‏کنم برای نقشه‏های معمولی گزینه Normal را انتخاب کنید.

قسمت Plot option
در این قسمت با انتخاب گزینه‏های موجود می‏توانیم تغییراتی در نوع پرینت گرفتن ایجاد کنیم.
مثلن با انتخاب گزینه Plot with plot style این اجازه را به پرینت می‏هیم که نوع خطوط را با توجه به تنظیمات قسمت plot style table چاپ کند.

قسمت Drawing orientation
در این قسمت انتخاب می‏کنیم که نقشه ما به صورت عمودی یا افقی چاپ شود.

قسمت Printer/plotter
در این قسمت چاپگر مورد نظر را برای چاپ کردن انتخاب می‏کنیم.

قسمت Paper size
در این قسمت اندازه کاغذ مورد نظر را برای چاپ انتخاب می‏کنیم.

قسمت plot area
در این قسمت می‏توانیم محدوده چاپ نقشه را بر روی صفحه انتخاب کنیم.
این قسمت دارای 4 گزینه می‏باشد.
1- Display: هر چیزی را که در صفحه اتوکد باشد ، چاپ می‏کند.
2- Extents: تمام چیزهایی را که ترسیم شده چاپ می‏کند.
3- Limits: محدوده‏ای که قبلن برای نقشه تعریف شده را به عنوان محدوده چاپ در نظر می‏گیرد.
4- Window: با انتخاب این گزینه یک دکمه به همین نام در کنار منو ظاهر می‏شود که با انتخاب آن می‏توانیم محدوده چاپ نقشه را تعیین کنیم.

قسمت Number of copies
تعداد دفعات چاپ یک نقشه را تعیین می‏کند.

قسمت Plot scale
در این قسمت مقیاس چاپ نقشه را تعیین می‏کنیم.
با انتخاب Fit to paper نقشه ترسیمی به هر اندازه‏ای که باشد در کاغذ انتخاب شده قرار می‏گیرد.
اگر این گزینه را انتخاب نکنید ، گزینه‏های پایین آن فعال می‏شوند که در منوی آبشاری Scale ، بر اساس نقشه ترسیمی یک مقیاس را می‏توانیم انتخاب نماییم یا با انتخاب Custom یک مقیاس به دلخواه خودمان وارد کنیم.

قسمت plot offset (origin set to printable area)
در این قسمت می‏توانیم مقدار کناره‏های خالی کاغذ را که در طرفین وجود دارد ، تنظیم کنیم و یا با انتخاب گزینه Center the plot نقشه را در مرکز کاغذ قرار دهیم.

No comments:

Post a Comment