My Email addres: Farzad.Mostafavi@live.com
***لطفا با ارسال نظرات خود در هرچه بهتر شدن مطالب این وبلاگ بنده را راهنمایی فرمایید***هرگونه کپی مطالب از این وبلاگ مجاز می باشد*** با تشکر از بازدید شما
آدرس جدید و بدون فیلتر وبلاگ به همراه کلیه مطالب قبلی http://farzadmostafavi.blog.com

همایش و نمایشگاه ژئوماتیک 88همایش و نمایشگاه ژئوماتیک
سازمان نقشه برداری کشور به عنوان سازمان ملی متولی تهیه و تولید نقشه و اطلاعات مکانی در راستای اهداف و وظایف خود به اشاعه فرهنگ پژوهش در زمینه علوم مهندسی نقشه برداری مبادرت ورزیده و برگزاری همایش های سالانه ژئوماتیک یکی از فعالیتهای مهم در این راستا بوده است. همایش ژئوماتیک 88، شانزدهمین همایش از این دست است که از سال 1373 تاکنون هر ساله در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شده است. به منظور برقراری ارتباط بیشتر مابین دانشگاه و صنعت، همایش ژئوماتیک 88 با همکاری گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود.

این همایشها در ابتدا با عنوان همایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و از سال 1380 با عنوان همایش ژئوماتیک فرصتی برای گردهم آیی، تبادل نظر و ارائه نتایج تحقیقات و پژوهشهای متخصصان رشته مهندسی نقشه برداری بوجود آورده است. این همایش مهمترین و بزرگترین گردهم آیی سالیانه در خصوص مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در کشور است و همواره هدف اصلی آن فراهم آوردن فرصتی هرچند کوتاه برای محققان، پژوهش گران و جامعه دانشگاهی کشور بوده تا بتوانند دستاوردهای یکسال گذشته خود را به مسئولان، دست اندرکاران، محققان و جویندگان، دانش ارائه نمایند. هرساله شعارهای مختلفی که متناسب با نیازهای روز رشته مهندسی نقشه برداری بوده به عنوان شعارهای همایش انتخاب شده است.

محوره هاي اين همايش شامل، نقشه برداري زميني، زيرزميني و صنعتي، فتوگرامتري و سنجش از دور، ژئودزي و ژئوديناميک، کارتوگرافي و نمايش اطلاعات مکاني (Visualization) ، سامانه هاي اطلاعات مکاني (GIS) ، کاداستر و LIS ، آبنگاري و چشم انداز بيست ساله کشور و نقش اطلاعات مکاني در آن است.سایت اینترنتی همایش

No comments:

Post a Comment